Lightroom Classic 7.3

 

Waarschuwing: pas op met het installeren van deze versie. Lightroom Classic blijkt last te hebben van frequente crashes. Dat geldt vooral voor Mac gebruikers, maar ook Windows 10 gebruikers ervaren dit probleem. Hopelijk weet Adobe dit snel op te lossen.

Adobe heeft deze week een nieuwe versie uitgebracht van Lightroom Classic, waarmee de versie teller uitkomt op 7.3. Met deze versie wordt onze huidige werkwijze behoorlijk op zijn kop gezet. Vergeet wat je weet van voorinstellingen (presets) en omarm de nieuwe profielen. Daarbij heeft Adobe goed gekeken naar de concurrentie: Luminar, ON1, e.a. Lightroom Classic is wat de rest van de wereld, behalve dus Adobe, Lightroom noemt.

De wijzigingen zijn zo groot dat een versie aanpassing met een heel getal op zijn plaats zou zijn geweest: dus Lightroom 8 in plaats van 7.3.

Profielen

Deze versie biedt een volledig nieuwe werkwijze als het gaat om het creëren van een eigen look. De gangbare manier om dit te doen is via het toepassen van een voorinstelling (preset). Even googelen op Presets Lightroom levert een grote hoeveelheid verwijzingen en ze zijn betaald of gratis, eenvoudig te downloaden en te installeren. Voorinstellingen voor Lightroom zijn uitermate populair. Deze methode had voordelen, maar kent ook een aantal belangrijke nadelen. De instellingen van een preset wijzigen heel vaak de instellingen die je zelf voor je foto hebt gemaakt en het is soms een hele zoektocht om te achterhalen wat er precies gewijzigd is. 

Sinds versie 3 kent Lightroom de mogelijkheid voor het toepassen van een camera profiel, bedoeld voor RAW bestanden. Dit zat goed verstopt onder het laatste kopje Camerakalibratie. Zo goed verstopt dat er maar weinig mensen gebruik van maakten. De speciale profielen, specifiek voor jouw camera, geven een prima uitgangspositie om een (RAW) foto verder te ontwikkelen. 

De optie om profielen te kiezen is verschoven van het paneel Camerakalibratie naar het paneel Standaard, waar het eigenlijk ook thuishoort. Camerakalibratie is in de nieuwe versie omgedoopt tot Kalibratie. De bedoeling van Lightroom is dat je bij het ontwikkelen van boven naar beneden werkt. Het kiezen van een profiel is eigenlijk de eerste stap in het ontwikkelproces. Daarom is dit een logische plek.

De profielen zijn nu verhuisd naar het paneel Standaard

Maar Adobe heeft veel meer gedaan. De nieuwe profielen zijn Adobe op steroïden. Adobe heeft de gelegenheid genomen om het aantal profielen fors uit te breiden. Had je voorheen eigenlijk alleen de optie Adobe standaard, nu kun je kiezen uit maar liefst 34 kleurenprofielen en 18 zwart-wit profielen. Met daarnaast natuurlijk nog de cameraprofielen.

De nieuwe profielen zijn ondergebracht in een aantal verschillende groepen:

Lightroom Classic kent verschillende profielsoorten

En als dit nog niet voldoende is, kun je nu ook nog het effect van de verschillende profielen op je foto, “live” bekijken. Als je een groep openklapt krijg je een keurig overzicht:

Er is wel een punt van aandacht, zeker voor de puristen onder ons. Fotografeer je in RAW dan gebruikt Lightroom standaard het in de camera ontwikkelde beeld als voorvertoning om de foto te laten zien. Ga je vervolgens de foto ontwikkelen dan verandert het beeld opeens naar een saai plaatje. Dit is de standaard manier van ontwikkelen. Adobe paste het profiel Adobe Standaard toe.

Nu gebruikt Adobe het nieuwe profiel Adobe Kleur toe. Dat geeft direct een veel levendiger plaatje. Dat is niet altijd even welkom. Het is sterk afhankelijk van je werkwijze of je dit voor jou gewenst is of niet.

Als je de nieuwe versie installeert, worden je bestaande profielen omgezet naar een ander formaat, zodat ze ook te gebruiken zijn in Adobe Camera Raw en Lightroom CC.

Voorinstellingen

Ook hier is Adobe fors aan de slag gegaan. De standaard Lightroom profielen hebben een andere naam gekregen en zijn anders ingedeeld. De oude (vertrouwde) profielen hebben de toevoeging “Klassiek” (klinkt een stuk beter dan Oud) gekregen en er zijn een aantal compleet nieuwe aan toegevoegd:

LUT’s

Waar Lightroom gebruik maakt van profielen, maakten veel andere beeldverwerkers (Affinity Photo, Luminar, maar ook Photoshop) gebruik van LUT’s.  Dit is een afkorting van LookUp Table. Kort gezegd is dit een tabel waarin je voor elke kleurwaarde een andere waarde in de plaats zet. LUT’s worden vooral gebruikt in de video wereld, en zijn dus komen overwaaien naar de fotoverwerking. De LUT’s die zorgen voor een Orange-Teal look zijn met name populair.

Met de nieuwe profielen heeft Lightroom nu een mogelijkheid om LUT’s te gebruiken. Als direct gevolg zie je nu al binnen een week de eerste aanbiedingen voor speciale profielen voor Lightroom.

Werkwijze

Profielen vormen dus een compleet nieuwe dimensie toe aan onze mogelijkheden om foto’s te bewerken. Het belangrijkste verschil is dat profielen niets veranderen aan de overige instellingen. Alle schuiven blijven staan in de uitgangspositie. Dat is een belangrijk verschil met voorinstellingen (presets). Daarbij veranderen de instellingen wel en het is soms een hele toer om uit te zoeken wat er precies gewijzigd is.

Nevel verwijderen

In de nieuwe versie is ook de schuif Nevel verwijderen verplaatst naar het paneel Standaard. Het zat een beetje verstopt in het paneel Effecten. Daar hoorde het eigenlijk niet thuis en werd daarom ook wel vaak over het hoofd gezien.

Verscherpen

Tot en met versie 7.2 stonden gaf Lightroom RAW bestanden een standaard verscherping mee van 25. Om de één of andere reden is dit opeens veranderd naar 40. Geen idee wat de verklaring hiervoor is. Ik heb er ook niets over terug kunnen vinden. Misschien heeft Adobe het algoritme hier achter aangepast. Iets wat niet onwelkom zou zijn.

Andere wijzigingen

Ook bij deze versie claimt Adobe een forse prestatie verbetering. De verschillende (beta) testers geven aan dat Lightroom hier en daar iets beter lijkt te presteren.

De wijze waarop gezichtsherkenning plaatsvond is op de schop gegaan. Ook hier claimt Adobe een prestatieverbetering en een betere herkenning. Het gebruik zal het moeten uitwijzen.

Concurrentie

Profielen voegen een compleet nieuwe dimensie toe aan fotobewerken en vormen voor Adobe een belangrijke link naar de toekomst en een antwoord aan de sterk opkomende concurrentie.

Er zijn een paar belangrijke redenen voor veel fotografen om op zoek te gaan naar alternatieven. Dat is op de eerste plaats het abonnementsmodel. Lightroom als standalone applicatie voor een eenmalig bedrag bestaat niet meer. Maar op  de tweede plaats is het nieuwe concept van cloud gebaseerde fotobewerking: Lightroom CC. Want ondanks dat Lightroom CC een aantrekkelijk ogende toepassing is, trekt het idee om al je foto’s in de Cloud te bewaren weinig (professionele) fotografen aan om direct over te stappen. Lightroom CC is eigenlijk meer gericht op smartphone fotografen en vormt een alternatief voor Apple’s Foto familie.

De concurrentie zit dus niet stil en biedt aantrekkelijk alternatieven waarvan er een paar toch redelijk hoge ogen gooien als Lightroom alternatief: ON1, Luminar en Capture One.  Sterkste punt? Geen van de concurrenten biedt een abonnementsmodel.